دکتر حسین مصحفی

نرم‌افزارهای شبیه‌سازی سیاه‌چاله‌ها (سایه سیاه‌چاله و دیسک برافزایشی)

در سال‌های اخیر داده‌های رصدی پیرامون سیاه‌چاله‌ها رو به افزایش است. پس از کشف امواج گرانشی پنجره‌ای جدید برای مطالعه کیهان و به ویژه سیاه‌چاله‌ها گشوده شد. اما تا سال ۲۰۱۹، به طور مستقیم از سیاه‌چاله تصویربرداری نشده بود. تلسکوپ افق رویداد (EHT) توانست برای اولین بار تصویری از سایه سیاه‌چاله‌ی مرکز کهکشان M87 تهیه کند. با وجود این روش‌های رصدی، فیزیکدانان در تلاشند تا نظریه‌های فیزیک را با دقت بالاتری با استفاده از داده‌های مربوط به سیاه‌چاله‌ها مورد آزمون قرار دهند. یکی از رویکردهای فعلی، تلاش برای شبیه‌سازی سایه سیاه‌چاله‌ها بر اساس مدل‌های مختلف فیزیکی و مقایسه آن با داده‌های رصدی است. در ادامه چند نمونه از شبیه‌سازی‌هایی که برای خمیدگی نور در اطراف سیاه‌چاله‌های مختلف انجام داده‌ام را می‌بینید.

شبیه سازی سایه سیاهچاله و خمیدگی نور در اطراف سیاهچاله shadow of black hole

 

شبیه سازی سایه سیاهچاله و دیسک برافزایشی در اطراف سیاهچاله shadow of black hole

 

5/5 - (2 امتیاز)